Vinterförvara E-tec

​​

Vinterförvara din Evinrude E-tec

Frydenbo Marine, den skandinaviska agenten för Evinrude, har gjort en föredömligt informativ video hur enkelt man konserverar E-tec båtmotorer.

 

Snabb repetition..

  1. av med propellern
  2. på med spolmuffen, koppla vattenslang och öppna kranen
  3. med motorn avstängd höjs tomgångshandtaget till max.
  4. starta motorn, den går på låg tomgång och de 4 kontrollamporna lyser
  5. efter 15 sek släcks kontrollamporna, då sänker man tomgångshandtaget till min.
  6. återigen tänds kontrollamporna för att lysa i 15 sek
  7. när dom släckts höjer man tomgångshandtaget än en gång till max., nu börjar själva konserveringen.
  8. konserveringsprogrammet varar ca 1 minut, när motorn stannat av sig själv är allt klart! Hur svårt kan de va!